Inleiding en doel
Het project “Verhalende Gezichten” van fotograaf Mischa Koorneef kan worden gezien als een vervolgproject op het in 2019 door hem vervaardigde fotokunstwerk Het Gezicht Van Maassluis dat opgebouwd is uit foto’s van delen van Maassluis en portretfoto’s van Maassluizers. Deze foto’s samen vormen een beeld van de alom bekende Stadhuiskade in Maassluis.

Verhalende Gezichten van Maassluis is een project waarin door middel van indringende portretfotografie en de daarbij behorende teksten een beeld wordt geschetst van het verleden van Maassluis. Daarmee wordt beoogd de kennis voor een ieder toegankelijk te maken, over te dragen en te bewaren. Tevens wordt nagestreefd de ouderen en de jeugd meer bij kunst en cultuur te betrekken. De resultaten worden gebruikt in exposities en bij kennisoverdracht aan het publiek in het algemeen en de Maassluise jeugd in het bijzonder. Met dit project wordt door een ruime PR, stimulering van het bezoek aan Museum Maassluis nagestreefd.

Het project
In het project zijn 36 artistieke portretfoto’s gemaakt van voornamelijk Maassluise ouderen. De foto’s hebben een indringend karakter waardoor ze vragen oproepen. De mensen die zijn gefotografeerd werden tevens geïnterviewd, resulterend in pakkende teksten/anekdotes. Door ruimtegebrek in de grote zaal van het museum konden helaas niet alle 36 foto’s op een mooie manier geëxposeerd worden. Er is uiteindelijk een selectie van de 20 meest interessante portretten en verhalen gebruikt voor de expositie in Museum Maassluis. Bij de keuze van de mensen die bij dit project betrokken waren spelen op de achtergrond zaken mee zoals de zeesleepvaart, haringvisserij, nijverheid, huisvesting, godsdienst, de veerman Jan Pieterszoon Coppelstock. Alles onder het motto van: Hoe meer Maassluis hoe beter. Het gaat om kennis uit eigen ervaring of om informatie die op overlevering berust.

Al deze foto’s en verhalen zijn gebundeld in mooi boek. Dit boek is overigens prachtig mooi vormgegeven door Gertjan van de Velden en nog steeds verkrijgbaar voor 14,95 bij Mischa Koorneef.

Project in uitvoering
Het project is uitgevoerd door kunstfotograaf Mischa Koorneef en schrijver Jan Buijsse.

Mischa Koorneef is een internationaal bekende fotograaf die veel heeft gedaan op het gebied van onderwaterfotografie. Tegenwoordig richt hij zich steeds meer op model-, portret-, kunst- en reclamefotografie. In Maassluis heeft hij zijn eigen studio waarin hij behalve zijn eigen foto’s maakt ook cursussen en workshops geeft. Naast fotografie heeft hij zich ook gespecialiseerd in het bewerken van foto’s met behulp van PhotoShop. Deze kennis gebruikt hij niet alleen voor zijn eigen foto’s maar ook voor opdrachten van anderen zoals bijvoorbeeld reclamewerk. Met name in het buitenland is hij bekend van een speciaal genre in de modelfotografie, artistiek naakt. Hij werkt veelal met bekende modellen uit de hele wereld.

Jan Buijsse heeft bij Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer gedurende een aantal jaren o.a. gewerkt als columnist. In de Vlaardingse wijk Holy is hij langere tijd werkzaam geweest als reporter voor het Holygoon Journaal. In de serie ReisStof heeft hij inmiddels vijf reisboeken gepubliceerd; het zesde staat op stapel. Voor de Culturele Raad Maassluis heeft hij naast algemene PR-werkzaamheden verschillende Maassluizers geïnterviewd, waarvan de resultaten zijn gepubliceerd op de CRM-website en in de diverse media.

Tentoonstellen van het project
Als een van de hoogtepunten van het project is in Museum Maassluis een expositie georganiseerd eind 2020. Tijdens deze expositie zijn 20 portretten gedurende vier maanden tentoongesteld. De teksten die bij deze foto’s horen waren te lezen in een aantal boeken van dit project die in de zaal lagen ter inkijk.

Educatie in de stad
De Historische Vereniging Maassluis heeft een wandelroute gemaakt langs verschillende locaties waar de geportretteerde mensen over vertellen in de expositie. Deze wandelroute kan geboekt worden onder begeleiding van een erkende stadsgids.

Reizende expositie door Maassluis
Na de expositie in het museum zijn de foto’s gaan reizen door Maassluis. Zo zijn ze onder andere geëxposeerd in DrieMaasHave, Careyn De Vloot en De Tweemaster. Uiteindelijk zijn de foto’s ook geschonken aan deze partijen.

Cover van het boek “Verhalende Gezichten van Maassluis”.